Aspekty formalne

Przekazywanie i dystrybucja żywności odbywają się według ściśle ustalonych zasad, które wynikają z aktów prawnych – ustaw i rozporządzeń, a także wewnętrznych regulaminów ustalanych przez organizacje i instytucje zaangażowane w proces ratowania żywności. W tej części została przybliżona Ustawa o niemarnowaniu żywności, a także zasady obowiązujące w ramach współpracy z Bankami Żywności.


Projekt „Pola Aktywności” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

PATRONAT MEDIALNY