Zarządzanie organizacją

Banki Żywności współpracują z ok. 3200 organizacjami i instytucjami na terenie całego kraju. Są one bardzo różnorodne pod względem zakresu i zasięgu działania, choć mają w większości podobne problemy organizacyjne związane z pozyskiwaniem środków na działalność, brakami zaplecza logistyczno-sprzętowego czy niewystarczającym personelem. W tej części przedstawiamy materiały mające wzmocnić organizacje społeczne zajmujące się ratowaniem żywności zapewniając ich stabilne funkcjonowanie.


Projekt „Pola Aktywności” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

PATRONAT MEDIALNY