Inspiracje

Inspiracje to przykłady organizacji, instytucji lub grup nieformalnych działających w Polsce jak i w innych krajach świata, które zajmują się ratowaniem żywności w sposób zasługujący na uwagę. Mogą się one odznaczać niespotykaną efektywnością i skutecznością działania, łączyć przekazywanie żywności z aktywizacją i edukacją konsumencką lub ekologiczną, bądź też działać według innych zasad czy modelu funkcjonowania. 

Kilka przykładów pochodzi z Norwegii, gdyż jest to kraj którego mieszkańcy odznaczają się dużą świadomością konsumencką i proekologiczną, a Matsentralen Norge czyli odpowiednik Federacji Polskich Banków Żywności, jest partnerem merytorycznym w projekcie Pola Aktywności, w ramach którego powstaje niniejsza strona internetowa.

Zapraszamy do przesyłania nam opisów waszej działalności na adres:  polaaktywnosci@bankizywnosci.plProjekt „Pola Aktywności” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

PATRONAT MEDIALNY