Najczęściej zadawane pytania

Jeśli opakowanie żywności jest uszkodzone do tego stopnia, że istnieją podejrzenia co do wpływu na jej jakość (np. mogła ulec zawilgoceniu, zepsuciu), rekomendujemy odmowę jej przyjęcia. Taka żywność nie nadaje się do przekazania potrzebującym, bo nie można zagwarantować jej bezpieczeństwa. 

W zależności od statusu osób uczestniczących w pikniku. Jeśli w pikniku uczestniczą osoby o różnym statusie społecznym, nie możemy im przekazać żywności otrzymanej ze sklepu w ramach ustawy lub przygotować dla nich poczęstunku z wykorzystaniem tych produktów. Żywność otrzymana ze sklepu z krótką datą ważności, czyli w ramach Ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (Dz.U. 2019 poz. 1680) (link: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001680) musi zostać przeznaczona na cele pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, c) działalności charytatywnej, polegającej w szczególności na przekazywaniu żywności osobom potrzebującym lub prowadzeniu zakładów żywienia zbiorowego dla osób potrzebujących; 

Najkorzystniej jest zwrócić się do najbliższego Banku Żywności. Adresy Banków Żywności znajdziesz tu (link: https://bankizywnosci.pl/kontakt/banki-zywnosci/). 32 Banki Żywności działają na terenie każdego województwa i posiadają liczne partnerstwa z sieciami handlowymi i lokalnymi sklepami zapewniając darczyńcom możliwość zwolnienia darowizn z podatku VAT. Dzięki temu możliwe jest ratowanie żywności z upoważnienia BŻ w sklepach w okolicy twojej organizacji. 

Tak, można przewieźć w jednym samochodzie te dwa rodzaje żywności jednak należy rozdzielić je do osobnych pojemników.  

Projekt „Pola Aktywności” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

PATRONAT MEDIALNY