Organizacje i instytucje

W Polsce funkcjonuje wiele różnych organizacji i instytucji, które zajmują się ratowaniem żywności przed zmarnowaniem i pomocą żywnościową. W tym kontekście warto wprowadzić pewne rozróżnienie na żywność niezagrożoną i zagrożoną zmarnowaniem. Żywność niezagrożona zmarnowaniem to ta pozyskana na cele charytatywne np. w ramach zbiórek publicznych lub w ramach zakupu, która bez interwencji danej organizacji lub instytucji nie uległaby zmarnowaniu tylko zostałaby sprzedana. Żywność zagrożona zmarnowaniem to ta wycofana ze sprzedaży np. z powodu krótkiego terminu przydatności do spożycia lub błędnego opakowania, która bez interwencji danej organizacji lub instytucji zostałaby zniszczona. Istnieją także organizacje świadczące pomoc żywnościową, a nie zajmujące się ratowaniem żywności. Oferują one paczki żywnościowe i/lub posiłki osobom najuboższym, które pozyskują w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa i/lub od prywatnych sponsorów. Poniżej znajdą Państwo trzy artykuły prezentujące schemat instytucjonalny systemu ratowania żywności w Polsce. Pierwszy z nich opisuje strukturę i działalność Banków Żywności, drugi z nich traktuje o organizacjach i instytucjach współpracujących z Bankami Żywności, natomiast w trzecim artykule opisane są inne działające na dużą skalę organizacje zajmujące się ratowaniem żywności i pomocą żywnościową.


Projekt „Pola Aktywności” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

PATRONAT MEDIALNY