Aktywizacja społeczna

W części „Aktywizacja społeczna” gromadzimy opisy działań aktywizujących, podnoszących świadomość oraz edukacyjnych, dzięki którym ratowanie żywności sprzyja kształtowaniu postaw konsumenckich, proekologicznych i obywatelskich. Uratowana żywność z założenia trafia do osób w potrzebie. Są to często produkty z krótkim terminem przydatności do spożycia, zdarzają się też mniej typowe produkty, których osoby obdarowane nie potrafią skorzystać. Przekazywaniu żywności towarzyszy więc często edukacja kulinarna i na temat niemarnownia. Osoby korzystające z żywności zapraszane są też do wolontariatu – sortują żywność, uczestniczą w zbiórkach. W tej części opisujemy też działania edukacyjne BŻ i organizacji promujące mniejsze wytwarzanie odpadów, a także zwiększanie wiedzy na temat łańcucha produkcji żywności – od producenta, aż po konsumenta.


Projekt „Pola Aktywności” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

PATRONAT MEDIALNY