O projekcie

Federacja Polskich Banków Żywności w ramach programu Aktywni Obywatele − Fundusz Krajowy realizuje projekt “Pola aktywności – wsparcie organizacji pomocowych ratujących żywność”.

Jest to dwuletni projekt (do lutego 2023), który ma na celu nie tylko rozwój kompetencji organizacji – obecnych partnerów Banków Żywności, ale także dotarcie do nowych, które nie są zaangażowane w pomoc żywnościową, a chcą poszerzać swoją działalność.

Dlatego stworzyliśmy tę stronę, która ma docelowo stać się multimedialnym portalem edukacyjnym na temat ratowania żywności. Zamieszczać będziemy na niej pigułki wiedzy o różnych aspektach ratowania żywności, publikować odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania, a organizacje będą mogły wziąć udział w webinariach tematycznych.  W ramach współpracy międzynarodowej powstanie e-book o modelowych rozwiązaniach w obszarze dystrybucji jedzenia wśród potrzebujących w Polsce i Norwegii.

Także lokalne Banki Żywności są zaangażowane w projekt. W 10 miejscach w Polsce odbędą się spotkania networkingowe prowadzone przez Banki Żywności,

Czeka nas również międzynarodowa wymiana doświadczeń – odwiedzimy Matsentralen Norge, czyli odpowiednik Federacji Polskich Banków Żywności w Norwegii, a następnie norwescy partnerzy przyjadą do Polski – odbędą się dwie wizyty studyjne w Polsce.  

Zaplanowaliśmy działania mające na celu rozwijanie systemu pomocy żywnościowej i mechanizmów ułatwiających dystrybucję produktów spożywczych. W 2019 roku weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności (link do artykułu https://bankizywnosci.pl/na-ratunek-zywnosci-czas-start-ustawa-wchodzi-w-zycie/).  W ramach projektu wypracowaliśmy rekomendacje do niej i przesłaliśmy je do Głównego Inspektora Środowiska, który obowiązany jest ocenić funkcjonowanie ustawy w szczególności w zakresie zasadności i skuteczności rozwiązań i przedstawić opinię Sejmowi i Senatowi. Zależało nam, aby organizacje społeczne zabrały również głos i przekazały Głównemu Inspektorowi swoje propozycje zmian. Przed nami jeszcze wypracowanie zaleceń co do mechanizmów ratowania żywności od producentów i przetwórców.

Projekt „Pola Aktywności” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

PATRONAT MEDIALNY