Kontakt

Al. Jerozolimskie 30 lok. 8
00-024 Warszawa

Tel: (22) 654 64 00
Fax: (22) 654 64 00

Adres e-mail: federacja@bankizywnosci.pl

Projekt „Pola Aktywności” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

PATRONAT MEDIALNY