Dystrybucja żywności

W tym dziale opisujemy procedurę odbioru żywności od darczyńcy i przekazywania jej osobom potrzebującym wskazując na kwestie dotyczące bezpieczeństwa żywności. 


1 2

Projekt „Pola Aktywności – wsparcie organizacji pomocowych ratujących żywność” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

PATRONAT MEDIALNY