Film o bezpieczeństwie żywności

Zachęcamy do obejrzenia filmu o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo żywności od chwili jej odbioru do chwili wydania jej podopiecznym.

Projekt „Pola Aktywności” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

PATRONAT MEDIALNY