Fundacja Marita (Oslo, Norwegia)

Fundacja Marita jest organizacja kościelną z siedzibą w Oslo, w Norwegii (strona internetowa: https://marita.no/contact/). Celem jej działania jest resocjalizacja społeczna osób młodych z doświadczeniem narkomanii, prostytucji i popełniających przestępstwa. Fundacja szczególną opieką otacza kobiety i osoby transpłciowe. Organizacja prowadzi zajęcia terapeutyczne, organizuje prace społeczne, a także warsztaty i wykłady. Przy fundacji działa także schronisko i jadłodajnia dla osób potrzebujących oraz sklep z używanymi ubraniami.

Fundacja raz w tygodniu odbiera żywność z Banku Żywności. Pozyskuje jedzenie także z lokalnych piekarni i supermarketów. Żywność jest głównie wykorzystywana do przygotowywania posiłków w schronisku i jadłodajni dla osób potrzebujących. Pozostałe jedzenie jest pakowane i dostarczane do domów osób najbiedniejszych.

Informacje i zdjęcia pochodzą od Banku Żywności w Norwegii.

Projekt „Pola Aktywności” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

PATRONAT MEDIALNY