Konkurs „Ratujemy Żywność 2022”

Ogłaszamy konkurs dotacyjny dla organizacji pozarządowych! 

Konkurs Bezpieczna Żywność 2022 skierowany jest do organizacji pozarządowych pomagających żywnością, a w szczególności żywością uratowaną przed zmarnowaniem, czyli pochodzącą z nadwyżek żywności od producentów i ze sklepów. Konkurs ma na celu:  

  • podniesienie poziomu bezpieczeństwa świeżej żywności przechowywanej, transportowanej i przekazywanej przez organizacje pozarządowe bezpośrednio osobom potrzebującym; 
  • zwiększenie skali pomocy żywnościowej świadczonej przez organizacje pozarządowe bezpośrednio osobom potrzebującym; 
  • podniesienie potencjału organizacji pozarządowych do ratowania żywności przed zmarnowaniem. 

Wyłonione w konkursie organizacje zostaną doposażone w sprzęt przeznaczony do bezpiecznego przechowywania, transportu i przygotowania paczek żywnościowych lub gotowych posiłków do przekazania osobom potrzebującym. Przewidziane jest wsparcie rzeczowe lub finansowe. Maksymalna wartość wsparcia finansowego w konkursie wynosi 2500 zł. Wnioski można składać przez generator wniosków do dnia 1 sierpnia 2022. Ze szczegółowymi zasadami konkursu można się zapoznać w Regulaminie.

Prosimy o składanie wniosków w Generatorze

Organizatorem konkursu jest Federacja Polskich Banków Żywności. Partnerami Wspierającymi konkurs są firmy Auchan Retail Polska,  Grupa AMICA, Cellnex Foundation i McCormick Polska S.A. 
Konkurs odbywa się w ramach projektu “Pola Aktywności“, który realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Projekt „Pola Aktywności – wsparcie organizacji pomocowych ratujących żywność” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

PATRONAT MEDIALNY