Ratowanie żywności

Dział „Ratowanie żywności” zawiera materiały poradnikowe dotyczące różnych aspektów organizacyjnych, logistycznych i prawnych związanych z ratowaniem żywności zagrożonej zmarnowaniem. Według danych co rocznie w Polsce wyrzuca się ok. 4,8 mln ton żywności na każdym etapie łańcucha produkcji i konsumpcji żywności. Banki Żywności wraz z organizacjami i instytucjami partnerskimi działają na rzecz zmniejszenia skali tego problemu, dystrybuując i przetwarzając żywność która została uznana za niehandlową z powodu np. wadliwego opakowania lub ma krótki termin przydatności do spożycia. Opisane w tej części standardy, które stosują w swojej działalności, zapewniają bezpieczeństwo i jakość całego procesu. 


Projekt „Pola Aktywności” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

PATRONAT MEDIALNY