Ratowanie żywności i wsparcie osób starszych

Stowarzyszenie Wystarczy Jeden Uśmiech, to nieduża organizacja pozarządowa wspierająca domy dziecka i rodziców wychowujących małe dzieci, a od początku 2021 roku także osoby starsze gotując dla nich posiłki z ratowanej żywności, na terenie Elbląga i okolic.

Wsparcie osób starszych

Jak stwierdza liderka organizacji, Pani Dorota Brzozowska osoby starsze „to najbardziej zapomniana i osamotniona grupa społeczna, a choroby, minimalne renty, ogromne koszty leków to gwarancja ubóstwa i niedożywienia” dlatego zdecydowali się je wspierać. Działania Stowarzyszenia Wystarczy Jeden Uśmiech polegają na przekazywaniu jedzenia osobom starszym, o których trudnej sytuacji życiowej, dowiadują się od życzliwych im osób. Żywność otrzymują z Banku Żywności w Elblągu, ze sklepów i restauracji, a także od osób prywatnych. Na początku pomagali garstce osób, ale już po trzech miesiącach, liczba potrzebujących zwiększyła się do kilkunastu osób. Część z nich otrzymuje produkty żywnościowe, a część – ta niezdolna do samodzielnego gotowania, przygotowane posiłki.

Aktywizacja mieszkańców Elbląga

Stowarzyszenie tworzy zaledwie kilka osób, dlatego w inicjatywę przekazywania żywności i gotowania posiłków dla osób starszych, starają się włączać także mieszkańców Elbląga. Akcja „w weekend gotuję dla seniora” jest nie tylko rodzajem wsparcia żywnościowego ale także i okazją do spotkań z osobami starszymi, dla których samotność bywa też dużym problemem.

Projekt „Pola Aktywności” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

PATRONAT MEDIALNY