NGO.pl naszym patronem medialnym

Portal NGO.PL został patronem medialnym projektu „Pola Aktywności – wsparcie organizacji pomocowych ratujących żywność”, w ramach którego powstaje strona: www.ratujemyzywnosc.pl.

Portal ratujemyzywnosc.pl, opracowany przez Federację Polskich Banków Żywności w ramach programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, to kolejny krok na drodze do zminimalizowania w Polsce zjawiska marnowania żywności i rozwoju wiedzy i kompetencji w tym zakresie wśród organizacji pomocowych w kraju. Informacje zebrane na portalu ułatwią lokalnym organizacjom odbieranie i przekazywanie nadwyżek żywności oraz poszerzanie wiedzy z zakresu m.in. bezpieczeństwa żywności czy obowiązujących przepisów prawa.

Portal organizacji pozarządowych ngo.pl to największe źródło informacji, wiedzy i opinii o działalności społecznej w Polsce. Jest rozpoznawany przez 78% organizacji i ma ponad 3 miliony użytkowników rocznie.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – edycja 2022

Do 10 stycznia 2021 roku (do godziny 14) organizacje pozarządowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, spółdzielnie socjalne oraz koła gospodyń wiejskich mogą składać projekty w konkursie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, na jeden z trzech priorytetów programu:

 • Priorytet 2.: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego
 • Priorytet 3.: Organizacje obywatelskie w życiu publicznym
 • Priorytet 4.: Wzmocnienie kompetencji organizacji obywatelskich

Główne zasady udziału w konkursie to:

 • jedna organizacja może złożyć jedną ofertę w konkursie;
 • projekty mogą być realizowane od 1 marca 2022 do 31 grudnia 2024 r.;
 • maksymalna kwota dotacji uzależniona jest od Priorytetu (szczegółowe informacje w ogłoszeniu o konkursie);
 • wniesienie wkładu własnego w ramach składanych ofert nie jest wymagane.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności.

Webinarium na temat fundraisingu

W dniu 26 listopada 2021 roku odbyło się pierwsze webinarium dla organizacji zajmujących się ratowaniem żywności i świadczeniem pomocy żywnościowej. W trakcie spotkanie, specjalistka z Instytutu Fundraisingu, pani Martyna Mazela przybliżyła sposób realizacji akcji fundraisingowych w organizacjach pozarządowych zajmujących się żywnością i żywieniem w szczególności osób potrzebujących.

Nagranie można obejrzeć na kanale Youtube.

Mamy nadzieję, że jej wiedza i doświadczenie będą inspirujące do realizacji pierwszych działań fundraisingowych.

Webinarium było organizowane w ramach projektu „Pola Aktywności – wsparcie organizacji pomocowych ratujących żywność” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Fundusz Wspierania OPP – edycja 2022

Do 23 grudnia 2021 roku organizacje posiadające status organizacji pożytku publicznego, które nie osiągnęły w 2020 roku przychodów wyższych niż 100.000 złotych i terminowo zamieściły sprawozdania za lata 2018-2020 (jeśli otrzymały status OPP wcześniej niż w 2020 roku) mogą ubiegać się o grant z Funduszu Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego.

Zadanie:

– może dotyczyć wzrostu kompetencji osób, w tym pracowników i wolontariuszy, działających w organizacjach pozarządowych;

– wzmocnienia infrastruktury organizacji poprzez np. stworzenie lub modyfikacje strony internetowej, zakup sprzętu lub inne działanie;

– może być realizowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku;

– nie może przekroczyć 10.000zł;

– nie musi zakładać wkładu własnego;

Pula środków przeznaczonych na ten konkurs wynosi 700 tysięcy złotych, a więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności.

Świąteczna Zbiórka Żywności

Zachęcamy do udziału w Świątecznej Zbiórce Żywności, która obędzie się w ostatni weekend listopada 2021 roku – w piątek i sobotę lub w sobotę i niedzielę (w zależności od sklepu).

Wolontariusze Banków Żywności będą zbierali w sklepach w około 560 miejscowościach na terenie całego kraju, produkty żywnościowe, które następnie zostaną przekazane osobom najuboższym.

Jeśli nie planujesz w tym czasie zakupów żywnościowych, możesz wesprzeć zbiórkę poprzez stronę internetową, wpłacając dowolną kwotę która zostanie przekazana na rzecz osób najuboższych za pośrednictwem wybranego przez Ciebie Banku Żywności.

Webinarium na temat fundraisingu

Federacja Polskich Banków Żywności zaprasza organizacje ratujące żywność i świadczące pomoc żywnościową na webinarium na temat fundraisingu

Webinarium odbędzie się 26.11.2021 roku (piątek) w godzinach 11.00-12.00

Spotkanie poprowadzi Martyna Mazela z Instytutu Fundraisingu

Agenda spotkania:

 • Fundraising i fundraiser
 • Metody fundraisingu
 • Jak pozyskać sponsora w 8 krokach
 • Komunikacja w fundraisingu – schemat
 • Fundraising na rzecz małych projektów – przykłady

Osoby zainteresowane wzięciem udziału proszone są o wypełnienie formularza dostępnego po kliknięciu w link:

https://bankizywnosci.clickmeeting.com/fundraising-webinarium-projektowe/register?_ga=2.169668321.1564888716.1637579422-424739291.1637579422&_gac=1.215263077.1637579422.CjwKCAiAnO2MBhApEiwA8q0HYW7VerXANid1qEqlHsYjDp8sicG1HV7RlzDmtkwRlBgbYfC9ZxHoKBoCjz0QAvD_BwE

Webinarium jest organizowane w ramach projektu „Pola Aktywności – wsparcie organizacji pomocowych ratujących żywność” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Zgłoś projekt do Fundacji Auchan

Fundacja Auchan zaprasza fundacje, stowarzyszenia i organizacje działające na rzecz pożytku publicznego, które mają siedzibę w bliskim sąsiedztwie sklepu Auchan (do 50 km) do zgłaszania do 30 listopada br. projektów, które mogą otrzymać wsparcie.

Misją Fundacji Auchan jest promowanie dostępu do dobrej żywności jako elementu budowania relacji społecznych. Jak mówi Dorota Patejko, dyrektor ds. komunikacji i CSR w Auchan Retail Polska, „Żywność to główne wyzwanie XXI wieku. Z jednej strony mamy nadmiar żywności, marnujemy ją, walczymy z otyłością, a z drugiej strony cierpimy na jej brak, na nierówną dystrybucję. Poprzez działalność Fundacji Auchan chcemy wspierać lokalne społeczności, budować relacje międzypokoleniowe, wzmocnić więzi między organizacjami, pracownikami Auchan oraz otoczeniem społecznym sklepów. Możemy patrzeć na żywność jako problem – społeczny, ekologiczny, lub jak na szansę do zmiany na lepsze i to od nas zależy w jaki sposób tę szansę wykorzystamy”.

Zgłaszane inicjatywy powinny być skierowane do grup wymagających wsparcia, pomagać w rozwijaniu relacji społecznych, a także uwzględniać zaangażowanie pracowników sklepu Auchan.

Szczegółowe informacje dotyczące wymogów formalnych są dostępne w sklepach Auchan, w Punktach Obsługi Klienta.

Link do informacji na stronie Auchan Retail Polska

Światowy Dzień Żywności 2021

W ramach obchodów Światowego Dnia Żywności w 2021 roku, Federacja Polskich Banków Żywności we współpracy z partnerami, Miastem Warszawa/Kampania „Wiem, co jem”, firmami Winiary i Lidl oraz partnerami wspierającymi, Too Good To Go i Restaurant Club zaprasza na panele dyskusyjne i prezentacje wyników badań wokół kwestii niemarnowania żywności i ekologii.

Startuje baza wiedzy dla ratujących żywność!

Na 16 października przypada Światowy Dzień Żywności (ang. World Food Day), ustanowiony w celu upamiętnienia utworzenia w tym dniu Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (ang. United Nations Food and Agriculture Organisation). Dlatego to właśnie 16 października 2021 roku uruchamiamy platformę wiedzy dla organizacji pomocowych ratujących żywność.

Na portalu znajdują się filmy instruktażowe, artykuły poradnikowe i tematyczne, infografiki, a także przykłady dobrych praktyk które mogą być inspirujące dla podmiotów zajmujących się bądź chcących zająć się ratowaniem żywności i przekazywaniem jej osobom potrzebującym oraz pytania i odpowiedzi dotyczące najbardziej palących kwestii.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o założeniach i działaniach projektu oraz pierwszymi materiałami dostępnymi w zakładkach, „baza wiedzy” i „inspiracje”.

O kolejnych materiałach publikowanych na portalu, będziemy też informować w newsletterze, który  będziemy wysyłać raz na kwartał. Aby zapisać się na listę odbiorców wystarczy wypełnić poniższy formularz.

Zapisz się do naszego newsletteraObowiązek informacyjny

Projekt „Pola Aktywności” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

 

PATRONAT MEDIALNY